Ogłoszenia

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
ogłasza przesłuchania do grupy skrzypiec

Program przesłuchań:
•    W.A.Mozart – I cz. dowolnego Koncertu z Kadencją
•    J.S.Bach – jedna z części Sonaty lub Partity na skrzypce solo
•    dowolny utwór romantyczny.

Przewidywany termin przesłuchań: 16.10.2017.

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie do 10.10.2017.
Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.
Orkiestra nie zapewnia akompaniatora.